Storingen snel opgelost

Hebt u problemen met uw zonnenpanelen of zonneboilers? Doe dan beslist een beroep op onze snelle en flexibele herstelservice. We houden altijd een gaatje vrij in onze agenda voor dringende opdrachten. Zo kan u op elk moment op ons rekenen. We zorgen ook voor een regelmatig onderhoud van uw verwarmingsketel op aardgas. Bij dringende storingen, kan u ons alle dagen, 24 uur op 24 contacteren.

Storingen van uw zonnepanelen-installatie

Bij zonnepanelen zijn opbrengstproblemen of storing op de omvormer de meest voorkomende problemen die dikwijls heel snel en efficiënt kunnen opgelost worden. De storingen op de omvormer zijn meestal te wijten aan de te hoge spanning die Infrax levert. Normaal is dit 220/230 Volt maar tegenwoordig, door onaangepaste netten kan de spanning boven de 253 Volt uitkomen. Deze spanning stijgt voornamelijk als de zon het meeste energie levert. (dan krijgen de netten van Infrax teveel vermogen van alle zonnepaneelinstallatie's en stijgt de spanning boven de 253 Volt)

SMA laat ons toe om de maximale werkingsspanning van de omvormer op 264.5 volt te zetten, zonder dat de garantie in gevaar komt. Die service kan Veca Energy u bieden. Ook kunnen we uw omvormen upgraden zodat deze minder gevoelig wordt voor schaduw. Dit kan uw rendement van 10 tot 30 procent verhogen, wat dan weer meer en certificaten oplevert.

Valt de omvormer regelmatig uit ?

Dit komt meestal doordat de spanning aan de uitgang van de omvormer te hoog is. Als dat gebeurt wordt de omvormer automatisch afgeschakeld o.w.v. de veiligheid. Uw zonnepanelen kunnen dan geen elektriciteit meer opwekken, wat jammer is voor het milieu én voor de rentabiliteit van uw installatie. (info VREG)

Wat kan u zelf hieraan doen?

Allereerst bekijkt Veca Energy uit Zonhoven samen met u of we het probleem telefonisch kunnen oplossen:

 • Zijn de uitschakelparameters van de omvormer correct ingesteld? De omvormer moet automatisch worden afgeschakeld als de spanning 264,5v bereikt, of als de gemiddelde spanning over 10 minuten meer is dan 253v. Sommige omvormers zijn echter ingesteld op striktere waarden en schakelen dus sneller uit.
 • De spanningsval mag maximaal 1% bedragen over de binneninstallatie (tussen omvormer en de facturatiemeter van de netbeheerder) en nog eens 1% over de aansluitkabel (tussen aansluitpunt en omvormer). kijk na of dat het geval is. De spanningsval kan verminderd worden door de kabel  te verkorten (bijvoorbeeld de omvormer zo kort mogelijk bij het toegangspunt op het net aan te sluiten) en/of de sectie van de kabel te vergroten.
 • Is uw installatie éénfasig aangesloten? dan kan het helpen om over te schakelen naar een driefasige aansluiting met een driefasige verdeling van het omvormervermogen, ook al is het vermogen vande installatie niet groter dan 5 kva (aan te raden), of de omvormer aan te sluiten op een andere fase.
 • Is uw installatie driefasig aangesloten met één of twee omvormers? Vervang dit door een driefasige omvormer, of door drie éénfasige omvormers die elk op een andere fase zijn aangesloten.
 • Kijk na of het totale maximaal ac-vermogen van de omvormer(s) zeker niet hoger is dan:
  • 5 kva voor een eenfasige omvormer, aangesloten op een eenfasige of op een driefasige aansluiting
  • 10 kva voor een driefasige omvormer, aangesloten op een driefasige aansluiting

Is de spanningsval over binneninstallatie en aansluitkabel binnen de grenzen, voldoet de installatie verder volledig aan de door de netbeheerder voorgeschreven technische regels en blijft u toch problemen ondervinden? Dan contacteert u best uw netbeheerder. hij kan:

 • De spanning op de transformator van de straatcabine misschien iets lager instellen, zodat de spanning bij de laatste verbruiker op het net toch nog binnen de tolerantie valt.
 • Misschien voorzien in een versterking van het distributienet als dat chnisch, economisch en sociaal verantwoord is. dit is een oplossing op middellange termijn.

Hebt u problemen die u niet zelf kan oplossen of ook niet samen met onze technicus aan de telefoon, dan komen wij graag bij u langs !

links: http://www.sma-benelux.com/nl_be/producten/omvormers/sunny-boy/sunny-boy-3000tl-4000tl-5000tl-met-reactive-power-control.html
http://www.sma-benelux.com/nl_be/producten/omvormers/sunny-tripower/sunny-tripower-8000tl-10000tl-12000tl-15000tl-17000tl.html


Back to Top